Πάνω

Άρθρα

Ποιότητα αερισμού και διεθνή πρότυπα Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020

Η ποιότητα του αέρα για αποδεκτές συνθήκες αερισμού και η παροχή νωπού αέρα καθορίζονται από διεθνή πρότυπα και κανονισμούς με σαφής οδηγίες για κάθε τύπο/χρήση κτηρίου. Διεθνή πρότυπα όπως το ASHRAE Standard 55-2013 για αποδεκτή ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους και τα ASHRAE Standard 62.1 & 62.2 για συνθήκες αερισμού με εκτενείς πίνακες για όλες τις κατηγορίες και χρήσεις κτηρίων και πίνακες για την διαστασιολόγηση των δικτύων αεραγωγών παρέχουν έναν αξιόπιστο οδηγό στους μελετητές-μηχανικούς με σκοπό να εξασφαλίσουν επαρκή και σωστό αερισμό καθώς και αποδεκτή ποιότητα αέρα. Σωστός αερισμός και ποιότητα αέρα σημαίνει εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και αποτροπή μετάδοσης ιών και βακτηριδίων καθώς και πρόληψη φαινομένων σχηματισμού μούχλας και υγρασίας. ’λλα πρότυπα είναι το CIBSE Guide B2, το Γερμανικό πρότυπο VDI 6022, το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ15251:2006 καθώς και οι ελληνικές τεχνικές οδηγίες όπως η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.