Πάνω

Χρήσιμο Υλικό

Οδηγίες από την ASHRAE για τον αερισμό στα σχολεία Διαβάστε εδώ

Flowair

OXeN OXeN Χαρακτηριστικά.pdf
LEO D LEO D Χαρακτηριστικά.pdf

Flowair Air Curtains

Slim air curtain Flowair Slim Χαρακτηριστικά

Aereco

DX Excellence DX System Χαρακτηριστικά.pdf

Fantini Cosmi

Aspirvelo Air Ecocomfort Aspirvelo Ecocomfort Χαρακτηριστικά.pdf
Aspirvelo Air Ecocomfort RF Aspirvelo Ecocomfort RF Χαρακτηριστικά.pdf
Aspirvelo Air Rhinocomfort RF Aspirvelo Rhinocomfort RF Χαρακτηριστικά.pdf
Aspirvelo Air Ecocomfort 2.0 Smart Aspirvelo Air Ecocomfort 2.0 Smart Χαρακτηριστικά.pdf
Aspircomfort Pro X 380V Aspircomfort Pro X 380V Χαρακτηριστικά.pdf
Aspircomfort Pro X 460H Aspircomfort Pro X 460H Χαρακτηριστικά.pdf
Aspircomfort Class 620H Aspircomfort Class 620H Χαρακτηριστικά.pdf

Atrea

DUPLEX Inter Duplex Inter Χαρακτηριστικά.pdf

Komfovent

DOMEKT DOMEKT Χαρακτηριστικά.pdf
DOMEKT Πιστοποίηση για προστασία από COVID-19.pdf

InVENTer

iV14-Zero Οδηγίες Εγκατάστασης

UV

Sayoli 30 και Sayoli 60 Sayoli 30 και 60 Χαρακτηριστικά.pdf
Sayoli 200 Sayoli 200 Χαρακτηριστικά.pdf
Επαγγελματική σειρά Sayoli 300 Sayoli Χαρακτηριστικά.pdf
Sayoli 150 Sayoli 150 Χαρακτηριστικά.pdf

BlueScience LED UV-C

BlueScience UV Σύστημα Αποστείρωσης αέρα BlueScience Χαρακτηριστικά.pdf
BlueScience UV Σύστημα Αποστείρωσης αέρα BlueScience Οδηγίες Εγκατάστασης.pdf

Thermokon

NOVOS 3 move NOVOS 3 move Περιγραφή.pdf
NOVOS 3 move NOVOS 3 move Χαρακτηριστικά.pdf
NOVOS 5 move NOVOS 5 move Περιγραφή.pdf
NOVOS 5 move NOVOS 5 move Χαρακτηριστικά.pdf
NOVOS 7 move NOVOS 7 move Περιγραφή.pdf
NOVOS 7 move NOVOS 7 move Χαρακτηριστικά.pdf

Air Ducts and Components

Αγωγοί και εξαρτήματα από EPP Χαρακτηριστικά Αεραγωγών και Εξαρτημάτων EPP.pdf
EPP plenum box FLX-PLO-EPP-F FLX-PLO-EPP plenum box for air valve Χαρακτηριστικά.pdf
Σύστημα διανομής αέρα FLX-REKU / FLX-REKU-OVAL FLX-RECU Χαρακτηριστικά.pdf

LMF Clima

RFH RFH Χαρακτηριστικά.pdf