Πάνω

Προϊόντα

HEATPEX Distribution Box 10 X 75
HEATPEX Distribution Box 10 X 75

Το κιβώτιο διανομής HEATPEX ARIA συνδέεται απευθείας με τη μονάδα HRV και χρησιμοποιείται για τη διαίρεση του αέρα παροχής σε δωμάτια ή τη συλλογή του χρησιμοποιημένου αέρα από τα δωμάτια.

HEATPEX Distribution Box 8 X 90
HEATPEX Distribution Box 8 X 90

Το κουτί διανομής ARIA CONNECT με τεχνολογία OneClick συνδέεται απευθείας με τη μονάδα MHRV και χρησιμοποιείται για την παροχή φρέσκου αέρα σε κατοικήσιμα δωμάτια ή την εξαγωγή χρησιμοποιημένου αέρα από τα «βρώμικα» δωμάτια.

HEATPEX Plenum Box 3 X 75
HEATPEX Plenum Box 3 X 75

Το κουτί plenum επιτρέπει τη σύνδεση έως και 3 αγωγών 75 mm σε διαχύτη αέρα τροφοδοσίας / εξαγωγής 125 mm. Πληρούν τα τεστ αεροστεγανότητας που είναι απαραίτητα για πιστοποίηση LEED και Passive House.

HEATPEX Plenum Box 2 X 90
HEATPEX Plenum Box 2 X 90

Το κουτί plenum με τεχνολογία OneClick® επιτρέπει τη σύνδεση έως και 2 αγωγών 90 mm σε διαχύτη αέρα τροφοδοσίας / εξαγωγής 125 mm.

HEATPEX Main Central Connector 125/160/200
HEATPEX Main Central Connector 125/160/200

Ο κύριος κεντρικός σύνδεσμος χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του κύριου σωλήνα παροχής αέρα ή του κύριου σωλήνα εξαγωγής αέρα στο κουτί διανομής. Το αχρησιμοποίητο τμήμα του οποίου η διάμετρος είναι μικρότερη από αυτή του σωλήνα πρέπει να αποκοπεί.

HEATPEX Main Side Connector 125/160
HEATPEX Main Side Connector 125/160

Ο πλευρικός σύνδεσμος χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του κύριου σωλήνα παροχής αέρα ή αέρα εξαγωγής σε κάθε πλευρά του κουτιού διανομής. Πληρούν τα τεστ αεροστεγανότητας που είναι απαραίτητα για πιστοποίηση LEED και Passive House.

Antibacterial Pipe 63/75/90 MM
Antibacterial Pipe 63/75/90 MM

Ένας εύκαμπτος σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας PE-HD.

Horizontal Coupling
Horizontal Coupling

Ο οριζόντιος σύνδεσμος χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δύο ή περισσότερων κιβωτίων διανομής οριζόντια. Χρησιμοποιείται όταν οι 10 υποδοχές σωλήνων που είναι διαθέσιμες σε ένα κιβώτιο διανομής είναι ανεπαρκείς για τη διανομή αέρα όπως έχει σχεδιαστεί.

Vertical Coupling
Vertical Coupling

Ένας σύνδεσμος για τη σύνδεση δύο ή περισσότερων κιβωτίων διανομής κάθετα. Χρησιμοποιείται όταν οι 10 υποδοχές σωλήνων που είναι διαθέσιμες σε ένα μόνο κιβώτιο διανομής είναι ανεπαρκείς για τη διανομή αέρα όπως έχει σχεδιαστεί.

Pipe 1 M
Pipe 1 M

Ο μονωμένος αγωγός ροής μάζας μήκους 1 m χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων αέρα μεταξύ της μονάδας HRV και της εισαγωγής/εξόδου, καθώς και της μονάδας HRV και των κιβωτίων διανομής.