Πάνω

Προϊόντα

VERSO R Horizontal connection
VERSO R Horizontal connection

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου Rotary και με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο σε δάπεδο.
Παροχή: 2800 - 6680 m3/h

VERSO R Vertical connection
VERSO R Vertical connection

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου Rotary και με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο σε τοίχο.
Παροχή: 5000 m3/h

RHP Vertical connection
RHP Vertical connection

Η μονάδα RHP εκτελεί όλες τις εσωτερικές λειτουργίες μικροκλίματος! Αερίζει τα δωμάτια, παρέχει καθαρό και φρέσκο αέρα, το ζεσταίνει ή το ψύχει. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο σε τοίχο.
Παροχή: 398 m3/h

VERSO CF Universal
VERSO CF Universal

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου counterflow και με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή δάπεδο.
Παροχή: 1050 - 3540 m3/h

VERSO CF Vertical connection
VERSO CF Vertical connection

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου counterflow και με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο σε τοίχο.
Παροχή: 4825 m3/h