Πάνω

Προϊόντα

VERSO R Universal
VERSO R Universal

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου Rotary και με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή δάπεδο.
Παροχή: 990 - 3500 m3/h

VERSO R Horizontal connection
VERSO R Horizontal connection

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου Rotary και με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο σε δάπεδο.
Παροχή: 2800 - 6680 m3/h

VERSO R Vertical connection
VERSO R Vertical connection

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου Rotary και με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο σε τοίχο.
Παροχή: 5000 m3/h

VERSO CF Universal
VERSO CF Universal

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου counterflow και με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή δάπεδο.
Παροχή: 1050 - 3540 m3/h

VERSO CF Vertical connection
VERSO CF Vertical connection

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου counterflow και με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο σε τοίχο.
Παροχή: 4825 m3/h

DOMEKT
DOMEKT

Η καινούργια σειρά μονάδων αερισμού DOMEKT είναι πραγματικά ξεχωριστές αφού χρησιμοποιούν έναν καινοτόμο εναλλάκτη ο οποίος μεταφέρει ΚΑΙ υγρασία (λανθάνον φορτίο) εκτός από θερμότητα (αισθητό).

Σειρά VERSO Pro
Σειρά VERSO Pro

Ο αρθρωτός σχεδιασμός δίνει την ευελιξία της προσαρμοσμένης διαμόρφωσης. Ένα ενσωματωμένο έξυπνο σύστημα ελέγχου προσφέρει ευρείες δυνατότητες ελέγχου και συνδέσεις με το BMS. Χωρητικότητα ροής αέρα: 1000 – 40000 m³/h.

Σειρά VERSO Pro2
Σειρά VERSO Pro2

Η σειρά διαθέτει ανώτερες κατηγορίες απόδοσης T2 /TB1 / L1 / D1 που έχουν εγκριθεί από διεθνή κέντρα δοκιμών. Έχει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου που επιτρέπει τη σύνδεση των μονάδων με το BMS. Η χωρητικότητα ροής αέρα: 1000