Πάνω

Προϊόντα

DOMEKT CF False ceiling
DOMEKT CF False ceiling

Μοντέλα με εναλλάκτη τύπου counterflow για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Δεν διαθέτει μονάδες χαμηλού ύψους ψευδοροφής.
Παροχή: 158 - 720 m3/h

DOMEKT R False ceiling
DOMEKT R False ceiling

Μοντέλα με εναλλάκτη τύπου Rotary για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Διαθέτει μονάδες χαμηλού ύψους ψευδοροφής.
Παροχή: 250 - 686 m3/h

VERSO S False ceiling
VERSO S False ceiling

Tυποποιημένες μονάδες παροχής αέρα, κεντρικού αερισμού με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Μοντέλα για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Δεν διαθέτει μονάδες χαμηλού ύψους ψευδοροφής.
Παροχή: 1300 - 3800 m3/h

VERSO R False ceiling
VERSO R False ceiling

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου Rotary, ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Δεν διαθέτει μονάδες χαμηλού ύψους ψευδοροφής.
Παροχή: 1200 - 3300 m3/h

VERSO CF False ceiling
VERSO CF False ceiling

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου counterflow,με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5.Τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Δεν διαθέτει μονάδες χαμηλού ύψους ψευδοροφής.
Παροχή: 850 - 2590 m3/h

RHP Universal
RHP Universal

Η μονάδα RHP εκτελεί όλες τις εσωτερικές λειτουργίες μικροκλίματος! Αερίζει δωμάτια,παρέχει καθαρό και φρέσκο αέρα,το ζεσταίνει ή το ψύχει. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή δάπεδο.
Παροχή: 400 - 1400 m3/h

VERSO R Universal
VERSO R Universal

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου Rotary και με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή δάπεδο.
Παροχή: 990 - 3500 m3/h

VERSO R Horizontal connection
VERSO R Horizontal connection

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου Rotary και με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο σε δάπεδο.
Παροχή: 2800 - 6680 m3/h

VERSO R Vertical connection
VERSO R Vertical connection

Tυποποιημένες μονάδες κεντρικού αερισμού με εναλλάκτη τύπου Rotary και με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου C5. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο σε τοίχο.
Παροχή: 5000 m3/h

RHP Vertical connection
RHP Vertical connection

Η μονάδα RHP εκτελεί όλες τις εσωτερικές λειτουργίες μικροκλίματος! Αερίζει τα δωμάτια, παρέχει καθαρό και φρέσκο αέρα, το ζεσταίνει ή το ψύχει. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο σε τοίχο.
Παροχή: 398 m3/h