Πάνω

BlueScience UV Σύστημα Αποστείρωσης αέρα

Ένα εύκολο σύστημα αναδρομικής εφαρμογής για όλες τις υπάρχουσες μονάδες κλιματισμού, για την επεξεργασία και την προστασία του αέρα, με συνεχή απολύμανση UV, κάθε φορά που περνά μέσα από τη μονάδα.

Αρχεία
Ενδιαφέρομαι για το προϊόν
Περιγραφή

LED DRIVER
Input Voltage 50/60Hz 100-230V
Input Amps 0.18A
Output Voltage 24V DC
Output Current 0.83A
Output Power 20W
Length 165mm
Width 30mm
Height 20mm
LED STRIP
Width 12mm
PCB Flexible
Adhesive Backing 3m