Πάνω

Slim air curtain

Η πρόταση της FLOWAIR για τις Αεροκουρτίνες περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από αυτές. Οι αεροκουρτίνες είναι σχεδιασμένες για συγκεκριμένους τύπους εγκαταστάσεων και διάφορα μεγέθη ανοιγμάτων πορτών.

Αρχεία
Ενδιαφέρομαι για το προϊόν
Περιγραφή

Slim air curtain E-100 W-100 N-100 E-150 W-150 N-150 E-200 W-200 N-200
Power [V/Hz] 230 / 50 or 3x400 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 or 3x400 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 or 3x400 / 50 230 / 50 230 / 50
Max power consumption [kW] 5,0 0,12 0,14 9,0 0,17 0,2 12,0 0,22 0,23
Max current consumption [A] 8,5 0,5 0,6 13,0 0,7 0,8 17,3 0,9 1
IP 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Connection [”] - 1/2 - - 1/2 - - 1/2 -
Capacity [m3/h] (1) 800-1300 750-1100 800-1400 1250-2200 1200-1950 1300-2300 1400-3000 1400-2850 1300-3000
Sound pressure level [dB(A)] – 5 m (2) 43-55,5 45-54,5 42,5-57 40-54 44-56 41-56 33,5-57 37-58 33,5-56
Sound pressure level [dB(A)] – 3 m (2) 44-56,5 46-55,5 43,5-58 41-55 45-57 42-57 34,5-58 38-59 34,5-57
Sound power level [dB(A)] (3) 59-71,5 61-70,5 58,5-73 56-70 59-72 56-72 49,5-73 53-74 49,5-72
Heating power [kW] (4) 2-5 1,2-12,1 - 3-9 2,6-21,0 - 4-12 3,7-29,3 -
Max. Heating water temperature [°C] - 110 - - 110 - - 110 -
Max. Operating pressure [MPa] - 1,6 - - 1,6 - - 1,6 -
Temperature increase (ΔT) [°C] (4) 4,0-24,0 3,0-32,5 - 6,0-32,0 4,0-32,0 - 6,0-36,0 4,0-30,5 -
Weight of the device [kg] 15,1 16,2 14,7 19,6 21,5 19 24,6 26,9 23,8
Range [m] (1) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

(1) According to ISO 27327-1
(2) The sound pressure level in a room with an average sound absorption 1500 m3; direction coefficient Q=2
(3) Sound power level according to ISO 27327-2
(4) SLIM W, power and temperature range specified for the parameters: fan speed III, heating medium temperature 40/30 ° C temperature at the inlet to the device 20 ° C - fan speed III, heating medium temperature 110/90 ° C temperature at the inlet to the device 0 ° C; SLIM E power range for operation at 1N 230/50 to operation at 3N 400/50;