Πάνω

LEO D

Οι ειδικοί ανεμιστήρες LEO D είναι υψηλής απόδοσης αξονικοί ανεμιστήρες με ρυθμιζόμενο στόμιο 4 κατευθύνσεων για την ομοιόμορφη κατανομή φρέσκου αέρα σε όλο τον χώρο.

Αρχεία
Ενδιαφέρομαι για το προϊόν
Περιγραφή

Destratificator LEO D LEO D S D S BMS DT S LEO D L D L BMS DT L LEO D XL D XL BMS DT XL
Step III II I III II I III II I
Max. air flow [m3/h] 2500 2200 1900 5200 4200 2800 7200 6100 3900
Power supply [V/Hz] 230/50 230/50 230/50
Max. current consumption [A] 0,5 0,4 0,3 1,3 1,0 0,6 2,0 1,5 1,3
Max. power consumption [W] 110 80 70 280 200 120 450 350 260
IP/Insulation class 54/F 54/F 54/F
Max. acoustic pressure level [dB(A)](1) 56,9 55,2 49,4 65,7 58,4 44,9 72,8 66,9 53,7
Max. acoustic power level [dB(A)](2) 72,0 70,3 64,9 80,8 73,5 60,4 87,9 82,0 69,2
Max. ambient temperature [oC] 60 60 60
Weight [kg] 8,9 13,9 19,5

(1) Acoustic pressure level at the distance of 5 m from the unit, in the room of medium capability of sound absorption and 1500 m3 of cubature
(2) According to PN-EN ISO 3744:2011