Πάνω

RFH

Οι μονάδες RFH είναι μονάδες αερισμού με ανάκτηση θερμότητας με ενσωματωμένη αντλία θερμότητας (heat pump) και παρέχουν αερισμό, ψύξη και θέρμανση στον χώρο.

Αρχεία
Ενδιαφέρομαι για το προϊόν
Περιγραφή

Μοντέλα και Προδιαγραφές

               
  RFH     5 13 24 36
  Air flow available Nom m³/h 500 1300 2400 3600
  Available static pressure Nom Pa 150 200 200 200
  Radiated sound power Nom dB(A) 62 69 71 73
  ELECTRICAL ABSORPTION            
    Nom (1)   6 10 19 25
  Total current Nom (2) A 7 11 20 26
    Max (3)   13 21 29 48
    Nom (1)   820 2310 4250 6210
  Total absorbed power Nom (2) W 730 2410 4580 6020
    Max (3)   1500 4000 7000 10000
  Electrical power supply V-Ph-Hz   230-1-50 400-3+N-50
  ENERGY RECOVERY (1)            
  Recovered power   W 2920 7670 14430 21570
  Recovery efficiency   % 70.2 71.0 72.3 72.1
  Power transferred by the heat pump   W 2450 6290 11350 17120
  Total power transferred   W 5370 13960 25780 38690
  Input temperature   W/W 6.6 6.0 6.1 6.2
  Input temperature   °C 25.0
  ENERGY RECOVERY (2)            
  Recovered power   W 570 1500 2820 4220
  Recovery efficiency   % 60.3 60.9 62.1 61.8
  Power transferred by the heat pump   W 2430 6280 11540 17330
  Total power transferred   W 3000 7780 14360 21550
  Net EER   W/W 4.1 3.2 3.2 3.6
  Input temperature   °C 20
  SKE            
  Power   W 1500 2500 5000 7000
  Maximum current absorbed   A 6,5 3,6 7,2 10,1
  Electrical power supply   V-Ph-hz 230-1-50 400-3-50
  SAF            
  Cooling power   W 1640 3980 9460 14950
  Input air temperature   °C 18,1 18,3 17,3 17
  Water flow rate   l/h 290 680 1630 2570
  Water side load loss   kPa 4 6 8 12
  Heat output   W 2510 6440 12990 19910
  Input air temperature   °C 33,6 33,4 34,8 35,1
    Nom   70 60 75 65
  Pressure drop Min Pa 35 30 45 45
    Max   100 75 90 75
  OPERATING LIMITS (base unit)            
  Winter outdoor air temperature min. -7°C (ambiente min. 19°C 50% UR (A)
  Summer outdoor air max. 36°C - 40% (ambiente max. 27°C ) (B)