Πάνω

Komfovent DOMEKT

Η καινούργια σειρά μονάδων αερισμού DOMEKT είναι πραγματικά ξεχωριστές αφού χρησιμοποιούν έναν καινοτόμο εναλλάκτη ο οποίος μεταφέρει ΚΑΙ υγρασία (λανθάνον φορτίο) εκτός από θερμότητα (αισθητό).

Αρχεία
Ενδιαφέρομαι για το προϊόν
Επιδοτούμενο Ναι 
Τύπος Εγκατάστασης Δάπεδο ή Τοίχος 
Σειρά προϊόντος DOMEKT 
Περιγραφή

Η σειρά DOMEKT διαθέτει και προϊόντα (Domekt R 190, Doment R 200 και Domekt R 300) ιδανικά για αερισμό και εξαερισμό οικιακών κουζινών.

Unit size 150 190 200 250 300
AHU type   Domekt CF Domekt R Domekt R Domekt CF Domekt R Domekt CF Domekt CF
SEC   A+ A A A+ A A A+
Reference flow rate m3/s 0,030 0,036 0,05 0,039 0,049 0,057 0,062
m3/h 108 128,1 180 140 175 207 224
Maximal air flow
at 100 Pa
m3/h 158 183 258 202 250 295 319
Dimensions B, mm 560 325 325 630 602 604 630
H, mm 294 625 625 790 310 294 790
L, mm 1100 600 600 600 842 1250 600
Unit weight kg 29 42 42 42 40 52 42
Duct diameters mm ∅ 160 (4×) ∅ 125 (6×) ∅ 125 (6×) ∅ 160 (4×) ∅ 125 (1×)
∅ 160 (4×)
∅ 160 (4×)  ∅ 160 (4×)
Thermal efficiency
of heat recovery 
% 92 83 82 92 80 86 88
Max. operating current
with electric air heater
A 6,1 3,3 4,7 8,3 6,1 8,3 8,3
Electric power input
of the fan drive
at reference flow rate
W 11 15 27 15 40 32 34
Electric power input
of the fan drive
at maximum flow rate
W 31 41 66 37 90 89 91
Electric air heater
capacity
kW 0,5/0,75 0,5 0,8 0,5/1 1,0 0,5 / 1 0,5/1,5
Unit size 400 450 500
AHU type   Domekt R Domekt R Domekt R Domekt CF Domekt R Domekt R Domekt CF
SEC   A+ A A A+ A A A
Reference flow rate m3/s 0,056 0,082 0,092 0,071 0,092 0,123 0,101
m3/h 201 295 330 256 330 441 365
Maximal air flow
at 100 Pa
m3/h 287 422 472 366 472 629 521
Dimensions B, mm 495 515 700 600 535 645 1045
H, mm 547 565 330 800 615 950 295
L, mm 600 650 1170 598 680 1070 1400
Unit weight kg 50 45 67 54 60

113

93
Duct diameters mm ∅ 125 (1×)
∅ 160 (4×)
∅ 160 (4×) ∅ 125 (1×)
∅ 200 (4×)
∅ 160 (4×) ∅ 125 (1×)
∅ 160 (4×)
∅ 125 (1×)
∅ 250 (4×)
∅ 200 (4×) 
Thermal efficiency
of heat recovery 
% 86 84 81 93 85 85 87
Max. operating current
with electric air heater
A 5,5 6,3 7,3 10,5 7,2 7,3 11,7
Electric power input
of the fan drive
at reference flow rate
W 23 55 72 33 72 47 67
Electric power input
of the fan drive
at maximum flow rate
W 71 126 165 91 170 107 171
Electric air heater
capacity
kW 1,0 1,0 1,0 0,5 / 1,5 1,0 1,0 0,5 / 1,5
Unit size 600 700
AHU type   Domekt R Domekt R Domekt R Domekt R Domekt CF Domekt CF Domekt CF
SEC   A A+ A A A+ A+ A
Reference flow rate m3/s 0,114 0,149     0,135 0,133 0,124 0,127 0,14
m3/h 409 535 487 480 446 456 504
Maximal air flow
at 100 Pa
m3/h 584 765 696 686 637 651 720
Dimensions B, mm 570 645 647 854 495 494 875
H, mm 600 950 700 420 1220 790 344
L, mm

1130

1070 930 1240 1020 1500 1365
Unit weight kg 80 114 87 93 100 115 81
Duct diameters mm ∅ 125 (1×)
∅ 200 (4×)
∅ 125 (1×)
∅ 250 (4×)
∅ 125 (1×)
∅ 250 (4×)
∅ 125 (1×)
∅ 250 (4×)
∅ 200 (4×) ∅ 250 (4×) ∅ 250 (4×)
Thermal efficiency
of heat recovery 
% 83 83 84 83 88 88 82
Max. operating current
with electric air heater
A 7,3 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
Electric power input
of the fan drive
at reference flow rate
W 77 73 89 76 73 72 70
Electric power input
of the fan drive
at maximum flow rate
W 179 179 176 176 179 178 177
Electric air heater
capacity
kW 1,0 2,0 2,0 2,0 0,5 / 1,5 0,5 / 1,5 0,5 / 1,5