Πάνω

Προϊόντα επιδοτούμενα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Η εταιρεία μας διαθέτει προϊόντα τα οποία είναι επιδοτούμενα από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 5229/26.11.2020). Διαβάστε αναλυτικά στη σελίδα του Υπουργείου για το πρόγραμμα.

Όλες οι σειρές των μηχανημάτων μας, διαθέτουν τα κατάλληλα ενεργειακά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μπορούν να είναι επιλέξιμα στο πρόγραμμα αυτό. Δείτε παρακάτω τις επιδοτήσεις ανά εταιρεία στις κατηγορίες.


1.Ζ (Ι) Μη κεντρικά

Το ανώτατο ποσό του επιλέξιμου προϋπολογισμού είναι 750,00 ευρώ το τεμάχιο χωρίς περιορισμό στις πόσες συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά κατοικία.

1.Ζ (ΙΙ) Κεντρικά < 600 m3/h

Το ανώτατο ποσό του επιλέξιμου προϋπολογισμού είναι 4000,00 ευρώ.


Μη Κεντρικά - Τοπικά με επιδότηση 750 ευρώ

inVENTer
Fantini Cosmi
Healty

Κεντρικά - με επιδότηση

Aereco
Atrea
Komfovent
Rendamax

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας