Πάνω

Σειρά RFH

RFH

Υψηλής απόδοσης μονάδα ανάκτησης θερμότητας με ενσωματωμένη αντλία θερμότητας (heat pump)

Παρέχει αερισμό, ψύξη και θέρμανση στον χώρο.

Οι νέες μονάδες ανάκτησης θερμότητας RFH εστιάζουν στην ανταλλαγή αέρα (με δυνατότητα μεταβολής του ρυθμού ροής) και στη θερμική επεξεργασία του (με δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας τροφοδοσίας στα δωμάτια) έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί προκειμένου να καλύπτουν όλες τις ανάγκες τόσο για τριτογενείς όσο και για εμπορικές εφαρμογές.

Η σειρά RFH αποτελείται από 4 μεγέθη μόνο σε οριζόντια διάταξη, για ρυθμούς ροής αέρα που κυμαίνονται από 300 έως 4000 m3/h.


Εύρος παροχής αέρα 300 έως 4000m3/h

Ανεμιστήρες EC

Ψυκτικό κύκλωμα με R410 και δυνατότητα αντιστροφής κύκλου θέρμανση/ψύξη

Συμπιεστής INVERTER για αναλογικό έλεγχο απόδοσης ψύξης/θέρμανσης ρυθμίζοντας τις στροφές του συμπιεστή μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας

Κατάλληλο για εσωτερική τοποθέτηση (εντός ψευδοροφής) και εξωτερική τοποθέτηση

Φίλτρα ISO ePM1 50% και ePM2.5 50% (δυνατότητα φίλτρου carbon)

Αυτόματη λειτουργία free cooling όταν η θερμοκρασία του φρέσκου αέρα είναι ικανή να κλιματίσει τον χώρο

Δυνατότητα ρύθμισης παροχής αέρα σύμφωνα με αισθητήριο CO2 στον χώρο

Δυνατότητα επικοινωνίας με Modbus RS485, Modbus TCP/IP, BACnet IP, Webserver


Διαμορφώσεις και επίπεδα θορύβου

Για κάθε μέγεθος, είναι δυνατή η προσαρμογή των εισαγωγών φρέσκου αέρα και εξάτμισης στο σύστημα σύμφωνα με τις διαμορφώσεις που απεικονίζονται στο σχήμα, ακόμη και με μονάδα που έχει ήδη εγκατασταθεί.

Για να αλλάξετε τη θέση των εισαγωγών, απλώς ανταλλάξτε τους πίνακες φίλτρου με τους αντίστοιχους πίνακες.

Η διαμόρφωση M90 πρέπει απαραιτήτως να καθοριστεί στη σειρά, καθώς περιλαμβάνει την ανταλλαγή των θέσεων μεταξύ του ανεμιστήρα τροφοδοσίας και του ηλεκτρικού πίνακα, αυτή η λειτουργία που δεν είναι δυνατή με τη μονάδα είναι ήδη εγκατεστημένη.

BPL EXTERNAL BY-PASS Σύστημα

Ένα σύνολο εξαρτημάτων που έχουν εγκατασταθεί (από τον πελάτη) έξω από τη μονάδα, απαιτούνται εάν η διαμόρφωση της μονάδας είναι με ανεμιστήρες M90 και E90, ικανά να δημιουργήσουν, με εντολή των ηλεκτρονικών επί της μονάδας, ένα επιπλέον κύκλωμα εξωτερικού αέρα (ελεύθερη ψύξη εξωτερικός αέρας) σε άμεση επικοινωνία με τον ανεμιστήρα τροφοδοσίας. Αυτό το κιτ αποτελείται από:

Σερβοκινητικός αποσβεστήρας στον καθαρό αέρα (1)

Αγωγός μονάδας στον αγωγό αέρα ελεύθερης ψύξης με σερβοκινητήρα (σε αντίθεση με τον προηγούμενο) και φίλτρο υψηλής απόδοσης που μπορεί να εξαχθεί από κάτω.


Αεραυλική απόδοση

Τα γραφήματα παρέχουν μια ένδειξη της χρήσιμης στατικής πίεσης (Pa) καθώς ο ρυθμός ροής αέρα [m3 / h], που παρέχεται από τη μονάδα βάσης στην είσοδο, ποικίλλει.

Συμβουλευτείτε το τεχνικό δελτίο για να ελέγξετε τα ακριβή δεδομένα της αεραυλικής απόδοσης της μονάδας.