Πάνω

Λύσεις για αερισμό σε Ψευδοροφές

Σειρές DOMEKT και VERSO

Οι σειρές DOMEKT και VERSO προσφέρουν αποδοτικές λύσεις για αερισμό σε Ψευδοροφές ακόμα και σε χαμηλό ύψος ψευδοροφών.

Μονάδες με εναλλάκτη τύπου Rotary Domekt R

Μονάδες με εναλλάκτη τύπου counterflow Domekt CF

Μονάδες παροχής αέρα Domekt S

Μονάδες με εναλλάκτη τύπου Rotary Verso R

Μονάδες με εναλλάκτη τύπου counterflow Verso CF

Μονάδες παροχής αέρα Verso S

EDW THA EMFANIZEI TO PROION

Σειρά RFH - Package Unit

Υψηλής απόδοσης μονάδα ανάκτησης θερμότητας με ενσωματωμένη αντλία θερμότητας (heat pump)

Παρέχει αερισμό, ψύξη και θέρμανση στον χώρο.

Οι νέες μονάδες ανάκτησης θερμότητας RFH εστιάζουν στην ανταλλαγή αέρα (με δυνατότητα μεταβολής του ρυθμού ροής) και στη θερμική επεξεργασία του (με δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας τροφοδοσίας στα δωμάτια) έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί προκειμένου να καλύπτουν όλες τις ανάγκες τόσο για τριτογενείς όσο και για εμπορικές εφαρμογές.

Η σειρά RFH αποτελείται από 4 μεγέθη μόνο σε οριζόντια διάταξη, για ρυθμούς ροής αέρα που κυμαίνονται από 300 έως 4000 m3/h.