Πάνω

Flowair OXeN

Η μονάδα αερισμού OXeN είναι μια πολύ απλή και πρακτική λύση για να εισάγουμε φρέσκο αέρα σε έναν κλειστό χώρο, χωρίς να χρειαστεί να εγκατασταθεί σύστημα αεραγωγών μειώνοντας σημαντικά το κόστος επένδυσης.

Αρχεία
Ενδιαφέρομαι για το προϊόν
Design award Red Dot award winner 
Κατηγορία Σχολικός Αερισμός 
Περιγραφή

Ventilation units X2-W-1.2-V X2-N-1.2-V X2-W-1.2-H X2-N-1.2-H X2-E-1.2-V
Max. air flow stream inlet/outlet(1) [m3/h] 1200 1200 1200 1200 1200
Air stream range [m] 15(2) 15(2) 4,5(3) 4,5(3) 15(2)
Air flow regulation inlet/outlet [m3/h] stepless, 150–1200 stepless, 150–1200 stepless, 150–1200 stepless, 150–1200 none
Acoustic pressure level(4) [dB(A)] 49 49 49 49 49
Power supply [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 3x400/50
Max. current consumption [A] 1,9 1,9 1,9 1,9 14,0
Max. power consumption [kW] 0,42 0,42 0,42 0,42 8,5
Weight of unit [kg] 77,5 75,1 80,5 78,1 82,5
Weight of unit filled with water [kg] 78,3 - 81,3 - -
Place of installation indoors indoors indoors indoors indoors
Max. air contamination [g/m3] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Oparating temperature [oC] 5–45 5–45 5–45 5–45 5–45
Installation position on the wall on the wall under the ceiling under the ceiling on the wall
IP 42 42 42 42 42
Filter class EU4 EU4 EU4 EU4 EU4
Type of heat recovery exchanger two-step heat
recovery in cross heat
exchangers
two-step heat
recovery in cross heat
exchangers
two-step heat
recovery in cross heat
exchangers
two-step heat
recovery in cross heat
exchangers
two-step heat
recovery in cross heat
exchangers
Thermal efficiency dry / wet(5) [ %] 74,7/80,9 74,7/80,9 74,7/80,9 74,7/80,9 74,7/80,9
Type of additional heater water heater - water heater - electric heater
Nominal heating capacity(6) [kW] 10 - 10 - 8,5
Connection [''] ½ - ½ - -
Max. water pressure [MPa] 1,6 - 1,6 - -
Max. water temperature [oC] 95 - 95 - -
Control system controller
with touch screen
controller
with touch screen
controller
with touch screen
controller
with touch screen
controller
with touch screen
Antifreeze protection of heat recovery
exchanger
reduction of fan revs reduction of fan revs reduction of fan revs reduction of fan revs reduction of fan revs
Antifreeze protection of water
heat exchanger
temperature mesurement
of suppied air
and water by
PT-1000 sensor
- temperature mesurement
of suppied air
and water by
PT-1000 sensor
- -

(1) Max. air flow during operation with EU4 filter and OxS air inlet
(2) Range of horizontal isothermal air stream, at 0,2 m/s velocity limit
(3) Range of vertical nonisothermal air stream at T= Δ5 oC, at 0,2 m/s velocity limit
(4) Acoustic pressure level at the distance of 5 m from the unit, in the room of medium capability of sound absorption and 500 m3 of cubature
(5) According to directive (UE) NR 1253/2014 measured with balanced mass flow, an indoor-outdoor air temperature difference of 20 K and the airflow 1200m3/h
(6) At water temperature 80/60oC, inlet air temperature 5oC and 1200 m3/h of air flow